content

Endüstriyel bakım danışmanlığı

MAINTENANCE PERFORMANCE işletmesi bir yandan teknik arızaya bağlı riskleri azaltırken diğer yandan da bakım giderlerini azaltma konusunda uğraş veriyor. Diğer çalışmalarımız: Bakım politikasının geliştirilmesi, Donanımların güvenilirliğinin artırılması ve arıza sayısının belirgin oranda düşürülmesi, Donanımların düzgün çalışma süreleri artırılırken, bir yandan da bakım giderlerinin düşürülmesi, Sentetik verim oranının, tesislerin işletimsel sürdürülebilirlik oranlarının ve üretim miktarlarının yükseltilmesi.

 
e-max.it: your social media marketing partner